1.0. Inden messen

epiphany2013aspergesme

Inden selve messen vil der på søndage være en ceremoni, hvor menigheden bliver bestænket med vievand. Denne ceremoni har til formål at minde os om vor dåb og vore dåbsløfter, samt gøre os det klart, at ingen kan træde frem for Guds åsyn uden at være i klæder hvide som sne (et billede på vor sjælelige tilstand).  Præsten og ministranterne gør indtog i kirken. Præsten iklædt stola og korkåbe i søndagens liturgiske farve. Man bøjer sig og gør korsets tegn når præsten går forbi og bestænker med vievand, samt bøjer sig når der synges “Gloria Patri..” Man er meget velkommen til at synge med:

I påsketiden synges “Vidi aquam” og udenfor påsketiden synges “Asperges me”

Oversættelse af “Vidi aquam”

“Jeg så vand udgå fra templet på den højre side, halleluja. Og alle, til hvem dette vand nåede, er blevet frelst, og de skal sige: Halleluja halleluja. Ære være Faderen…”

Oversættelse af “Asperges me”

“Bestænk mig med Isop, Herre, og jeg skal blive ren; du vil tvætte mig, og jeg skal blive hvidere end sne. Forbarm dig over mig, Gud, for din barmhjertigheds skyld. Ære være Faderen… ”

Til slut synges disse bønner i vekslen mellem præst og menighed

Præst: Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. (i påsketiden tilføjes: Alleluia)             (Herre, vis os din barmhjertighed)

Menighed: Et salutare tuum da nobis. (i påsketiden tilføjes: Alleluia)                                            (Og giv os din frelse)

Præst: Domine, exaudi orationem meam. (i påsketiden tilføjes: Alleluia)                              (Herre, hør min bøn)

Menighed: et clamor meus ad te veniat.(i påsketiden tilføjes: Alleluia)                                          (og lad mit råb nå til dig)

Præst: Dominus vobiscum                                                                                                                                (Herren være med Jer)

Menighed: Et cum spiritu tuo.                                                                                                                               (Og med din ånd)

Præst: Oremus. Exaudi nos, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis; qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum, Dominum nostrum.

(Lad os bede. Bønhør os hellige Herre, almægtige Fader, evige Gud, og nedsend nådig fra Himlen din hellige Engel, for at han må vogte, skærme, beskytte, besøge og forsvare alle, som bor i dette hus. Ved Kristus, vor Herre)

Menighed: Amen.

Derefter skifter præsten fra korkåbe til messehagel og messen kan begynde.

Næste