1.2. Den hellige Messe – Kyrie, Gloria og Kirkebøn

Præsten og ministranten beder skiftevis det nifoldige “Kyrie” imens det samme synges af kor og menighed. (Herre forbarm dig – Kristus forbarm dig – Herre forbarm dig)

Kor: Kyrie eleison – Menighed: Kyrie eleison – Kor: Kyrie eleison.

M: Christe eleison – K: Christe eleison – M: Christe eleison

K: Kyrie eleison – M: Kyrie eleison – K/M: Kyrie eleison

Er der i messen “Gloria” synges den nu:

MassGloria

P. Ære være Gud i det høje,
M. Og fred på jorden for mennesker med god vilje. Vi lover Dig, vi velsigner Dig, vi tilbeder Dig, vi lovpriser Dig, vi takker Dig for Din store herlighed. Herre vor Gud, himmelske konge, Gud almægtige Fader. Herre Du enbårne Søn, Jesus Kristus. Herre vor Gud, Guds Lam, Faderens Søn. Du, som borttager verdens synder, forbarm Dig over os. Du, som borttager verdens synder, tag imod vor bøn. Du, som sidder ved Faderens højre, forbarm Dig over os. Thi Du alene er hellig, Du alene Herre, Du alene den højeste, Jesus Kristus, med Helligånden i Gud Faders herlighed. Amen.

Derefter hilser præsten menigheden: Dominus vobis cum og menigheden svarer : Et cum spiritu tuo. 

Derefter kommer dagens kirkebøn, som indledes med at præsten vender sig mod alteret, bøjer sig mod korset og siger “Oremus” (Lad os bede)

Menigheden svarer “Amen