1.4. Den hellige Messe – Offertorium

Credo siges eller synges på alle søndag og særlige festdage efter evangeliet (eller prædiken, hvis en sådan holdes)

Efter trosbekendelsen begynder messens offertorium – brød og vin forberedes, opofres og tilsidst forvandles til Jesu Kristi legeme og blod, sjæl og guddommelighed. Denne del af messen er meget vigtig og det er vigtigt, at vi som kristne forstår denne del af messen godt!

Præsten vender sig mod menigheden og siger “Dominus vobiscum” – menigheden svarer “Et cum spiritu tuo” 

dominusvobis

Derefter vender præsten sig mod alteret og siger “Oremus”, så læser han offertorieverset højt. Koret synger offertorieverset i en højmesse.

Offertoriet starter med at præsten fjerne kalksløret – derefter flytter han kalken uden for korporalen (Et hvidt stykke stof der placeres midt på alteret, som sammen med alterdugene er et symbol på Kristi ligklæder.) corporal

Præsten løfter patenen med en stor hostie på og læser bønnen “Suscipe, sancte Pater” (Hellige Fader, almægtige, evige Gud! Tag imod dette lydeløse offer, som jeg din uværdige tjener bærer frem for dig, min levende og sande Gud, for mine utallige synder, overtrædelser og forsømmelser, for alle tilstedeværende, men også for alle troende kristne, levende og døde, at det må tjene mig og dem til frelse for det evige liv. Amen.)

latin_mass31

Derefter placerer præsten hostien direkte på korporalen