Bønner

Kollekt fra den Hl. Kong Knuds Messe:

Latin:

Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam, beátum Canútum regem martyrii palma et gloriósis miráculis decoráre dignátus es: concéde propítius; ut, sicut ipse Domínicæ passiónis imitátor fuit, ita nos per ejus vestígia gradiéntes, ad gáudia sempitérna perveníre mereámur. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus: per omnia saecula saeculorum. Amen.

Dansk oversættelse:

Gud, du som til din Kirkes forherligelse har værdigedes at smykke den salige Kong Knud med Martyriets Palme og med herlige undergerninger, giv os i nåde, at ligesom han fulgte Herren efter i hans Lidelse, således også vi må vandre i Hans fodspor og nå til de evige Glæder. Ved den samme Vor Herre Jesus Kristus, som lever og regerer med dig i den Helligeånds enhed, Gud fra evighed til evighed. Amen

Bøn til sankt Knud Konge for Kirkens ungdom:

Hellige Knud konge, bed for os, dine landsmænd og trosfæller. Vi er nok få, men ingen har så dyb en rod i dansk jord som vi. Ved vor tro og hele vort syn på livet er vi i slægt med dem, der byggede Danmark op.

Hellige Knud konge, bed for os, at vi må blive af samme støbning, som hine tiders fromme mænd og kvinder, og at den gamle og dog evig unge Kirke må vedkende sig os, som dine børn.

Hellige Knud konge, vær os en fører! Gid vi måtte blive som du, viljestærke, retsindige. Med samme iver og troskab som du vil vi kæmpe for Kirkens ret og Kirkens ære, ved Kristus, vor Herre. Amen.

fra “OREMUS, overvejelser og bønner for unge katolikker” af Søster Clara Ramsing, Sankt Ansgars Forlag 1961.