1.1. Den hellige Messe – Beredelse

Messen starter med, at præsten står foran alteret på det nederste altertrin, ministranterne knæler og der gøres korsets tegn. Menigheden knæler fra dette tidspunkt og til “Kyrie” synges.

IMG_7341_800x600

Således starter messen – I Faderens og Sønnens + og Helligåndens navn. Amen. – Derefter følger trinbønnen. Trinbønnen eksisterer ikke i den nye liturgi. Den var oprindeligt præstens private forberedelsesbøn, men er nu en fast del af messen. (dog med undtagelse, af requiemsmesser og passionssøndag) Den bedes af præsten og ministranterne, men menigheden opfordres til at følge med, men først og fremmest selv at forberede sig til messeofferet ved at bede Gud om tilgivelse for alle synder og fejl i tanke, ord og gerning.

Trinbønnen er taget fra salme 42 (43) og lyder:

Jeg vil træde frem for Guds alter. For Gud, min ungdoms glæde.
Skaf mig ret, o Gud, og før min sag imod det vanhellige folk; frels mig fra et uretfærdigt og svigefuldt menneske.
Thi du, Gud, er min styrke. Hvorfor har du forkastet mig, og hvorfor skal jeg gå sorgfuld, medens fjenden trænger mig.
Udsend dit lys og din sandhed; de skal føre og lede mig til dit hellige bjerg og til dine telte. Og jeg vil træde frem for Guds alter, for Gud, min ungdoms glæde.
Jeg vil prise dig med strengeleg, Gud, min Gud. Hvorfor er du sorgfuld, min sjæl, og hvorfor volder du mig uro?
Håb på Gud, thi endnu skal jeg prise ham, mit åsyns frelse og min Gud.
Ære være Faderen…
Jeg vil træde frem for Guds alter. For Gud min ungdoms glæde.

Derefter beder præsten dybt bøjet “Confiteor – Jeg bekender” Således beder han også Gud om tilgivelse for sine syndere og forbereder sig til at gå mod alteret og forrette de hellige handlinger.

clip_image001_0003

Jeg bekender for Gud den almægtige, for den salige Jomfru Maria, bestandig Jomfru, for den salige ærkeengel Mikael, den salige Johannes Døber, de hellige apostle Petrus og Paulus, alle helgen og jer, brødre, at jeg har syndet såre meget i tanke, ord og gerning (han slår sig tre gange for brystet) ved min skyld, ved min skyld, ved min overvættes skyld. Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, bestandig Jomfru, den salige ærkeengel Mikael, den salige Johannes Døber, de hellige apostle Petrus og Paulus, alle helgen og jer, brødre, at bede for mig til Herren, vor Gud.

Derefter beder ministranterne dybt bøjet det samme “Confiteor – Jeg bekender” på menighedens vegne.

Derefter beder præsten bønnerne “Misereatur” og “Indulgentiam” 

P. Den almægtige Gud forbarme sig over jer, forlade jer jeres synder og føre jer til det evige liv.
Min. Amen.
P. Miskundhed, + tilgivelse og forladelse af vore synder skænke os den almægtige og barmhjertige Herre.                                                                                   Min. Amen.

Derefter kommer denne dialog:

P. Gud, vend dig til os, og vi skal leve.
Min. Og Dit folk skal fryde sig i Dig.
P. Herre, vis os Din barmhjertighed.
Min. Og giv os Din frelse.
P. Herre, hør min bøn.
Min. Og lad mit råb komme til Dig.
P. Herren være med jer.
Min. Og med din ånd.
P. Lad os bede.

Så går præsten op til alteret og beder stille bønnen “Aufer a nobis” oversat (Vi beder dig, Herre! Tag vor uretfærdighed bort fra os, for at vi med rene hjerter må være værdige til at gå ind til helligdommens helligdom. Ved Kristus, vor Herre. Amen)

1320aufer20a20nobis

Han kysser alteret, hvor i relikvier af martyrer er lagt, og beder stille bønnen “Oramus te, Domine” (Vi beder dig, Herre, ved dine helliges fortjenester, hvis relikvier gemmes her, og ved alle dine helgens fortjenester, at du nådig vil forlade mig alle mine synder. Amen  )

1420altarkuss

Hvis messen er en højmesse, så incenseres alteret med røgelse.

incense2_3442393b

Derefter går han til epistelsiden (højreside af alteret) og læser indgangsverset som koret har sunget fra starten af trinbønnen. Han gør korsets tegn i det han læser første linje og bøjer sit hoved mod alterkrucifikset under “Gloria Patri”.

Derefter læser han “Kyrie” skiftevis med ministranterne.

Næste