August 2017

I august er vi så heldige at have hele 3 messer.
Lørdag den 5. august kl. 10:00 i Sct. Mortens Kirke, Randers vil der blive fejret ægtevielse og brudemesse i den ekstraordinære form. Det er Ida og jeg (Kristoffer) der skal giftes. P. Jan Hansen læser messen og p. Paul Marx vil prædike. Der vil være skøn musik ved Sct. Peders Koncertkor og organist Christian Præstholm. Efter messen vil der være en reception i Helligåndshuset, Erik Menveds Plads, hvor alle er velkomne.
IMG_5257
 
AFLYST – Mandag den 21. august kl.19:00 i Jesu Hjerte Kirke, Randers vil p. Paul Marx komme og læse messe for os.
IMG_8427
Søndag den 27. august kl. 16:30 i Jesu Hjerte Kirke, Randers vil H.E. biskop Czeslaw Kozon komme og meddele Ida Kaas (Sloth-Kristensen) firmelsens sakramente og læse messe alt i den ekstraordinære form. Det er en glæde for os, at biskoppen endnu engang vil lægge vejen forbi os. Efter messen vil der være en reception i menighedssalen.
Confiteor
Rigtig god sommer og på snarligt gensyn.